W ramach obchodów Dnia bez Śmiecenia, dzieci przypomniały sobie  zasady segregacji odpadów komunalnych, jakie obowiązują na terenie naszej gminy. Dodatkowo dowiedziały się, jakie korzyści dla środowiska naturalnego płyną z segregacji odpadów. Każdy z przedszkolaków miał okazję sprawdzić swoją wiedzę w praktyce, poprzez segregowanie przygotowanych odpadów do odpowiednich pojemników. Na zakończenie zajęć uczestnicy z wykorzystaniem tablicy multimedialnej utrwalali poznane wcześniej wiadomości na temat segregacji śmieci. Miały też okazję obejrzeć edukacyjny film „Drugie życie butelki”.