Monthly Archives: marzec 2021

Szanowni Rodzice,

Od 27 marca do 9 kwietnia, na terenie całej Polski obowiązywać będą nowe obostrzenia: zamknięte będą żłobki i przedszkola a opieka będzie wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych. Czytaj dalej

Szanowni Rodzice,

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci do przedszkola na rok szk.2021/2022 będą dostępne na stronie naszego przedszkola

www.przeszkole.zskochanowice.edu.pl

oraz na drzwiach wejściowych przedszkola od 31.03.2021.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia „woli przyjęcia do przedszkola”. Druk do pobrania poniżej.
Potwierdzenie przyjęcia do przedszkola

Potwierdzenia można przesłać na e-mail przedszkola (przedszkolekochanowice@op.pl) lub dostarczyć do przedszkola w dniach od 31.03 do 09.04.2021 w godzinach 7.00-16.00.

Nie dostarczenie potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Listy dzieci przyjętych i nie przyjętych ukażą się na stronie internetowej przedszkola i drzwiach wejściowych w dniu 16.04.2021.

 

 

Dnia 26 marca odbyły się w grupie Żabki  pod opieką p. Ireny Droździok i Ewy Majczak warsztaty świąteczne  pod nazwą: „Wielkanocne tradycje”. Przedszkolaki mogły wykazać się swoją zręcznością manualną i grafomotoryczną. Warsztaty te poprzedzone były prezentacją multimedialną  pt. ” Wielkanoc”. Warsztaty te nie tylko dały dzieciom wiele radości Czytaj dalej

W związku z przejściem całej Szkoły Podstawowej w tryb zdalnego nauczania ulega zmianie forma i sposób dowozu dzieci do przedszkola. Od dnia 22 marca br. będą dowożone tylko dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Przywóz 6-letnich wychowanków przedszkola objętych obowiązkiem przedszkolnym będzie odbywać się busem wg harmonogramu: Czytaj dalej

Szanowni Rodzice informujemy, że nabór dzieci do Samorządowego Przedszkola w Kochanowicach na rok szkolny 2021/2022 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie od 1 marca do 19 marca 2021r.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona dla dzieci w wieku 3 ,4, 5 i 6 lat, czyli urodzonych w latach 2015-2018, zamieszkałych w Kochanowicach lub na terenie Gminy Kochanowice.

Wnioski można dostarczyć do przedszkola lub przesłać na e-mail przedszkola przedszkolekochanowice@op.pl

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania: Czytaj dalej

„Witaj Wiosno, witaj Wiosno
jak się masz, jak się masz?
Baw się razem z nami, baw się razem z nami,
bo już czas, bo już czas.”

Przyjście  nowej  pory  roku -wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić  dzieciom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda.  Czytaj dalej

Jedną z zasad dbania o zdrowie jest właściwe odżywianie. Przedszkolaki wspólnie z najbliższymi wykonały zadanie domowe – przygotowały zdrowy posiłek. Jak widać na załączonych zdjęciach dzieci wiedzą, jakie składki powinien zawierać zdrowy posiłek – m.in. warzywa i owoce, w których znajdziemy najwięcej witamin! Czytaj dalej

W marcu nasze przedszkole wzięło udział w akcji informacyjno-edukacyjnej „Wirusoochrona”. Celem zajęć była promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy, w tym: budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk, nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk, zachęcenie i zwrócenie uwagi na rolę szczepień ochronnych jako najskuteczniejszej Czytaj dalej