Pobyt dziecka w przedszkolu

Przedszkole zapewnia 5-godzinny bezpłatny pobyt każdego dziecka w przedszkolu (8.00-13.00).
Każda dodatkowo rozpoczęta godzina pobytu dziecka w przedszkolu (powyżej 5 godzin dziennie) wynosi 1,30 zł.
W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa na drugie i każde następne dziecko przysługuje
zniżka – 50%.

Opłata za wyżywienie
(od 1 maja 2022)

śniadanie – 2,50 zł
obiad dwudaniowy – 5,00 zł
podwieczorek – 2,00 zł

Dzienna stawka żywieniowa dla przedszkolaka wynosi 9,50 zł.
W ciągu roku może ulec zmianie.
Opłaty uiszczamy u pani wicedyrektor Ewy Krasoń lub na podane konta szkoły do 15 dnia każdego miesiąca.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie na rok 2023/2024 InterRisk składki 35zł lub 41zł lub 49zł według wyboru rodzica.

Komitet rodzicielski

150zł – można wpłacić w dwóch  ratach
Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup upominków, paczek  na Mikołaja, Dzień Dziecka, Dzień przedszkolaka, organizację uroczystości przedszkolnych oraz na potrzeby przedszkola…