8.00 – 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy. Plan zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela ‐ wyzwalające aktywność  dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole itp.

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola: kontakty indywidualne z rodzicami i z dziećmi, zabawy w kącikach zainteresowań, czynności opiekuńcze, tworzenie okazji do wymiany informacji.

8.00 – 8.30 Ranek w grupach: zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe (spostrzegawczości, narządów mowy, percepcji wzrokowej, słuchowej), gry dydaktyczne , kontakty indywidualne z dziećmi, praca wyrównawcza z dzieckiem słabym i dzieckiem zdolnym , przygotowanie materiałów do zajęć, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.

8.30 – 8.45 – Przygotowanie do śniadania: czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne,

8.45 – 9.15 Śniadanie: wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłku, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.15 – 10.30 –  Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową:. Zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

10.30 – 11.30Zabawy dowolne według zainteresowań  samodzielne oraz pod kierunkiem nauczyciela: gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne w sali, na placu zabaw, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt.

11.30 – 11.40 Przygotowanie do obiadu. Prace porządkowe, zabiegi higieniczne,.

11.40 – 12.00 –  Obiad. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłku, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

12.00 – 13.30

  • 3-LATKI: Leżakowanie. Słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.
  • 4-6-LATKI: Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym: w sali lub na powietrzu. Indywidualna praca z dzieckiem, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy na powietrzu z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych.

13.30-13.40Przygotowanie do podwieczorku: zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

13.40-14.00Podwieczorek: wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

14.00 – 16.00   Zabawy dowolne i organizowane. Gry i zabawy stolikowe, praca wyrównawcza, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, pobyt na świeżym powietrzu, kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.

UWAGA: Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji  tematu.