W związku z przejściem całej Szkoły Podstawowej w tryb zdalnego nauczania ulega zmianie forma i sposób dowozu dzieci do przedszkola. Od dnia 22 marca br. będą dowożone tylko dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Przywóz 6-letnich wychowanków przedszkola objętych obowiązkiem przedszkolnym będzie odbywać się busem wg harmonogramu:

 

Przywóz:

Jawornica: 7.10

Lubockie- Ostrów: 7.25 (odwołany ze względu na decyzję rodziców o dowozie dzieci sześcioletnich we własnym zakresie a  odwóz wg ustaleń)

Droniowice: 7.40

Harbułtowice: 7.45

Odwóz:

Lubockie- Ostrów: 13.15

Jawornica: 13.30

Droniowice- Harbułtowice: 13.45

Niestety, w tej sytuacji niemożliwy jest dowóz młodszych wychowanków przedszkola autobusem szkolnym. Za utrudnienia bardzo przepraszamy i liczymy na Państwa zrozumienie. Jeżeli Państwo mają możliwość prosimy o dowiezienie dzieci we własnym zakresie.