Ze względu na coraz bardziej uporczywy i zauważalny w skutkach problem smogu w powietrzu nad Polską, przedszkolaki z przedszkola w Kochanowicach. wzięli udział w warsztatach edukacyjnych pt. „Smog nasz śląski, czyli o zdrowiu zaklętym w  oddech”. Zajęcia prowadził edukator z Ośrodka Edukacji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie.

Celem tych zajęć była wnikliwa analiza pojęcia smogu jako zjawiska nienaturalnego. Poznaliśmy rodzaje zanieczyszczeń powietrza oraz ich wpływ na środowisko. Mówiliśmy także o ekologicznym korzystaniu z pieców, aplikacjach jakości powietrza na smartfony oraz planach poprawy jakości powietrza w naszym województwie. Zajęcia były bardzo ciekawe. Początkowo miały formę pogadanki opartej o prezentację, a następnie odbyły się zajęcia warsztatowe, które miały na celu utrwalenie zdobytej wiedzy oraz uporządkowanie jej poprzez wykonanie pracy plastycznej.

W trakcie zajęć została przedstawiona skala problemu, skutki, ale także sposób w jaki możemy zapobiegać zjawisku smogu. Zajęcia dały nam dużo do myślenia i pokazały, że perspektywa nie jest optymistyczna. Zanieczyszczone powietrze jest wszędzie i nie ma gdzie się przed nim ukryć.

Niestety smog naprawdę wywiera negatywny wpływ na nasze zdrowie.