Nasze przedszkole wzięło udział w Międzynarodowej akcji pt. „Czytanie na polanie” realizowanej w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Celem wydarzenia była promocja czytelnictwa wśród dzieci, zwrócenie uwagi dzieci na czytanie jako atrakcyjną formę spędzania czasu, zachęcanie dzieci do sięgania po książkę w każdej sytuacji i miejscu,

W czwartek 23 maja wszystkie dzieci z naszego przedszkola miały okazję posłuchać opowiadania Julii Volment  „Jesteś jednym z nas” czytanego przez gości zaproszonych panią dyrektor Zespołu Szkół w Kochanowicach Joannę Grus- Blacha, panią dyrektor Biblioteki Gminnej Marię Hadzik  oraz panią Agnieszkę Mika pracownika Domu Kultury w zupełnie innym, niż dotąd otoczeniu. Przedszkolaki  codziennie słuchają różnego rodzaju tekstów literackich, tym razem jednak odbywało się to poza przedszkolem w GCKiI w Kochanowicach. Przygotowaliśmy koce , na których wygodnie się ułożyliśmy. Wszystkie przedszkolaki były bardzo skupione na czytanym tekście, wśród dzieci zapanowała zupełna cisza.

Dzieciom bardzo podobały się sylwety postaci oraz to, jak goście wcielali się w role  bohaterów modulując głos. Przedszkolaki omówiły treść wysłuchanego utworu, odpowiadały na zadawane pytania. Dzieciaki wyciągnęły wnioski z opowieści- warto się starać, wkładać wysiłek w pracę, aby coś osiągnąć.  Zgodnie stwierdziły, że zachowanie mieszkańców łąki wobec misia i i wiewiórki były nieprawidłowe. Wszystkie dzieci  zauważyły, że różnimy się od siebie, ale nie należy oceniać nikogo po wyglądzie.

Na zakończenie postanowiliśmy, że to było pierwsze, ale nie ostatnie „Czytanie na polanie”. Dzieciakom bardzo podobała się taka forma spędzania czasu, dlatego też z pewnością jeszcze wiele razy powtórzymy tę akcję.

Dziękujemy przybyłym gościom za zaangażowanie.