„Chce­cie baj­ki? Oto baj­ka:

Była so­bie Pchła Szachrajka.

Nie­sły­cha­na rzecz po pro­stu,

By ktoś tak mar­ne­go wzro­stu

I nędz­ne­go pchle­go rodu

Mógł wy­czy­niać bez po­wo­du

Ta­kie pso­ty i gał­gań­stwa,

Jak pchła owa, pro­szę pań­stwa… .”

10.05.2024 roku w naszym Przedszkolu  odbył się  Konkurs Recytatorski –„Poeci dzieciom” Celem konkursu było rozwijanie zdolności recytatorskich przedszkolaków, zachęcanie dzieci do występów z udziałem publiczności oraz prezentacja umiejętności  recytatorskich dzieci. Nasze przedszkolaki dzielnie pokonały tremę i  pięknie recytowały wierszyki. Przedszkolaki oprócz recytacji wierszyków, wraz z rodzicami przygotowali bardzo pomysłowe i zabawne stroje nawiązujące do tematyki recytowanych wierszyków. Wszyscy uczestnicy naszego konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Serdecznie gratulujemy naszym przedszkolakom uczestniczącym w konkursie .