W naszym przedszkolu realizowana jest autorska innowacja pedagogiczna pt. „Zostań przyjacielem przyrody”. W ramach tego projektu podjęta została współpraca z Nadleśnictwem Herby oraz Parkami Krajobrazowymi w Kalinie.

W tym magicznym przedświątecznym czasie odwiedzili nas nadleśniczy Nadleśnictwa Herby pan Robert Gorzelak, pracownik nadleśnictwa pan Marcin Gibaszek oraz Kierownik Oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie pani Krystyna Bartocha. Nasi goście przyjechali w celu sfinalizowania pierwszego etapu projektu przyrodniczego oraz obdarowali przedszkole przeróżnymi pomocami edukacyjnymi, które z pewnością ułatwią i uatrakcyjnią nauczycielom pracę z dziećmi.

Dzieci z grup Jeżyki oraz Żabki przygotowały przedstawienie, które zakończyło się quizem sprawdzającym wiedzę naszych podopiecznych na temat otaczającej nas przyrody. Zarówno nasi goście, jak i my, nauczyciele, jesteśmy dumni z naszych dzieci, ponieważ poradziły sobie znakomicie.

Dziękujemy Nadleśnictwu Herby za zaangażowanie, świetną współpracę oraz prezenty.