Światło zapaliło się nad stajenką kiedy narodziło się Bożę Dziecię

Światło rozświetliło drogę trzem Mędrcom  do Małego Jezuska

Światło oświetla i naszą drogę mówiąc o nadziei na lepsze jutro

„To Światło wszystkich łączy

Łamie spory, kłótnie kończy

A opłatek może wiele z nim życzenia płyną szczere”

 

Idea

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Hasło 2022

Hasło Betlejemskiego Światła Pokoju 2022 – „Światło dla ciebie”

Już 32. raz przynosimy lampion, w którym płomień użycza nam światła i ciepła. Lampion chroni ten płomień przed wiatrem, który mógłby go z łatwością zgasić. I o ile w grudniu jest raczej zimno i potrzeba nam więcej ciepła niż nikły płomyk lampki może nam oferować, to nawet tak mały płomień, skutecznie potrafi ogrzać oraz rozjaśnić i oświetlić otoczenie.

Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Czarne Orły” z Droniowic w roku 2022 wręczyła Betlejemskie Światło Pokoju : Wójtowi Gminy Kochanowice p. Ireneuszowi Czech,  pani inspektor Agnieszce Naporowskiej, pani dyrektor Joannie Grus Blacha, zastępcy dyrektora pani Krystynie Anioł, pani kierownik GOPS-u Mirosławie Pietrek, dotarliśmy z Światłem na wiele parafii, do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rusinowicach. Obdarowaliśmy Światełkiem wielu naszych przyjaciół oraz ludzi starszych  i samotnych.         

phm. Ewa Majczak