Języczkowe spotkania z przyrodą

W listopadzie  w poszczególnych grupach przedszkolnych przeprowadzone zostały zajęcia profilaktyki logopedycznej – „Języczkowe spotkania z przyrodą.”

Podczas zajęć  usprawniane były  narządy artykulacyjne, słuch fonematyczny,  oddech, fonacja oraz poczucie rytmu. Program obejmował również ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo -słuchowo- ruchową oraz małą i dużą motorykę.

Tematyka zajęć dotyczyła jesiennych przygód pana Języczka. W zajęciach wykorzystane były zabawy grupowe odwołujące się do świata bliskiego dziecku, pobudzające wyobraźnię.