Szanowni Rodzice,

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci do przedszkola na rok szk.2021/2022 będą dostępne na stronie naszego przedszkola

www.przeszkole.zskochanowice.edu.pl

oraz na drzwiach wejściowych przedszkola od 31.03.2021.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia „woli przyjęcia do przedszkola”. Druk do pobrania poniżej.
Potwierdzenie przyjęcia do przedszkola

Potwierdzenia można przesłać na e-mail przedszkola (przedszkolekochanowice@op.pl) lub dostarczyć do przedszkola w dniach od 31.03 do 09.04.2021 w godzinach 7.00-16.00.

Nie dostarczenie potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Listy dzieci przyjętych i nie przyjętych ukażą się na stronie internetowej przedszkola i drzwiach wejściowych w dniu 16.04.2021.