W marcu nasze przedszkole wzięło udział w akcji informacyjno-edukacyjnej „Wirusoochrona”. Celem zajęć była promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy, w tym: budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk, nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk, zachęcenie i zwrócenie uwagi na rolę szczepień ochronnych jako najskuteczniejszej formy zapobiegania rozprzestrzenianiu się wielu chorób zakaźnych, zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.

W ramach akcji w każdej grupie odbyły się pogadanki z pedagogiem na temat zasad higieny osobistej oraz spotkania z pielęgniarką.