“Tam pod ziemią w ciemnym chodniku wielu pracuje dzielnych górników.
Za czarny węgiel i za sól białą chwała górnikom dzielnym, wytrwałym!”

4 grudnia, obchodzimy Barbórkę – święto wszystkich górników. Była to doskonała okazja do wzbogacenia wiedzy na temat ich pracy. Obejrzeliśmy film edukacyjny o pracy w kopalni, przeprowadziliśmy zabawy badawcze z wykorzystaniem węgla, dowiedzieliśmy się do produkcji czego jest on wykorzystywany. Poznaliśmy węgiel do rysowania, wykonaliśmy prace plastyczne –odświętne górnicze czapki.  Teraz już wiemy czym zajmują się górnicy, jak trudną, ciężką i niebezpieczną mają pracę.