Jednym z celów podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 2 października  przedszkolaki gościły strażaka – Panią Kasię Rogacz- druhnę Ochotniczej Straży Pożarnej

Przedszkolaki z  wielkim zaciekawieniem uczestniczyły w spotkaniu, podczas którego mogły poznać specyfikę pracy strażaków, nowe umundurowanie strażackie: kurtka techniczna używana do pożarów i specjalne obuwie oraz niektóre sprzęty jakimi dysponują strażacy. Poznały też wygląd munduru galowego. Na prezentacji przygotowanej znalazło się dużo ciekawych informacji na temat straży.
Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły wiedzę dotyczącą właściwego zachowania podczas pożaru. Dzieci dowiedziały się, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych i innych niebezpiecznych zadań.. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Uważnie słuchały o niebezpiecznej pracy strażaka i chętnie wypowiadały się na zadawane pytania. Druhna  Kasia  przypomniała również zasady udzielania I pomocy. Dzięki takim spotkaniom dzieci wiedzą, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych,  zaznajamiają się z sytuacjami, w których należy korzystać z numerów alarmowych. Przedszkolaki. utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej – 998 i numer alarmowy – 112.