Zobacz wkoło wiosna, słychać ptaków śpiew…”, a drzewa  już zielenią się. Nim się obejrzeliśmy do naszych okien zapukała radosna wiosna, a z nią zielona przyroda. Ten radosny czas  można było wykorzystać na wykonanie ciekawych prac plastycznych.

Zaprosiłyśmy do kolejnego  konkursu plastyczno-fotograficznego dzieci z grup: „Żabki” i „Jeżyk”

Do naszego konkursu zgłosiło się 23 uczestników, którzy przygotowali swoje prace. Każda z prac była bardzo pomysłowa. Dzieciaki  wykazały się niezwykłą kreatywnością i pomysłowością. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Serdecznie dziękujemy także rodzicom za zaangażowanie i wsparcie dziecka w  wykonaniu tak pięknych prac.