W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.03.2020 wyniki rekrutacji mogą być podane do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół, przedszkoli i placówek w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  oraz przyjętych i nieprzyjętych.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji naszego przedszkola i powyższym Rozporządzeniem, listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci będą dostępne na stronie internetowej naszego przedszkola oraz na drzwiach wejściowych przedszkola od 15.04.2020.

Do przedszkola w Kochanowicach na rok szkolny 2020/2021 przyjęto 150 dzieci, w tym 108 dzieci na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego i 42 dzieci na podstawie wniosków o przyjęcie do przedszkola.

Z powodu większej liczby chętnych niż miejsc wolnych 2 dzieci nie zostało przyjętych do przedszkola w Kochanowicach. Dzieciom tym wójt Gminy Kochanowice  może zapewnić miejsce w innym przedszkolu na terenie gminy.