Pobyt dziecka w przedszkolu

Przedszkole zapewnia 5-godzinny bezpłatny pobyt każdego dziecka w przedszkolu (8.00-13.00).
Każda dodatkowo rozpoczęta godzina pobytu dziecka w przedszkolu (powyżej 5 godzin dziennie) wynosi 1 zł.
W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa na drugie i każde następne dziecko przysługuje zniżka – 50%.

Opłata za wyżywienie

śniadanie – 2,00 zł
obiad dwudaniowy – 4,00 zł
podwieczorek – 1,50 zł

Dzienna stawka żywieniowa dla przedszkolaka wynosi 7,50 zł.
W ciągu roku może ulec zmianie.
Opłaty uiszczamy u pani dyrektor Krystyny Anioł do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Ubezpieczenie

Składka na ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2018/2019 – wynosić będzie 29 zł.

 

Komitet rodzicielski

90zł – można wpłacić w trzech ratach
Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup upominków, paczek na Mikołaja, Dzień Dziecka, Dzień przedszkolaka, organizację uroczystości przedszkolnych oraz na potrzeby przedszkola…