Jesień, zima i wiosna z panem Języczkiem

W drugim półroczu roku szkolnego 2018/19 kontynuowane były zajęcia profilaktyki logopedycznej w poszczególnych grupach przedszkolnych. Dzieci bawiły się z logopedą pod hasłem JESIEŃ, ZIMA I WIOSNA Z PANEM JĘZYCZKIEM.

Podczas zajęć usprawniane były narządy artykulacyjne, słuch fonematyczny, oddech, fonacja oraz poczucie rytmu. Program obejmował również ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-słuchowo- ruchową oraz małą i dużą motorykę.

W zajęciach wykorzystane były zabawy grupowe odwołujące się do świata bliskiego dziecku, pobudzające wyobraźnię.

Tematyka zajęć dotyczyła otaczającego nas świata na tle zmieniającej się aury pogodowej w czasie poszczególnych pór roku.