Książka jest nieocenionym źródłem wiedzy a jej częste czytanie wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej dzieci. Wzbogaca ich wiedzę o świecie jednocześnie kształtując wrażliwość moralną. Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze. Dlatego, aby jeszcze bardziej zainteresować dzieci książkami przedszkolaki zaprosiły panią bibliotekarkę, która przyniosła z biblioteki książeczki. Pani Marysia zachęciła wszystkie maluszki do korzystania z kącika, jednocześnie podkreślając, że o książki należy zawsze dbać, tak jak w wierszu pt. „Troski książki”. Następnie przeczytała dzieciom kilka interesujących bajek i zaprosiła do biblioteki.