W grupie „Biedronki”  odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Rodzice obserwowali pracę dzieci podczas zajęć i oceniali nabyte umiejętności.